Hoonesse või ehitisse paigaldatud torustik tõmbepesade ja prügiluukidega, juhtkaablid, keskustolmuimeja seade ning 7 kuni 12 meetrine koristusvoolik koos puhastustarvikutega – see ongi tsentraaltolmuimeja ehk keskustolmuimeja süsteem.

Keskustolmuimeja süsteemi eesmärk on koristusprotsessi lihtsustamine ja mugavamaks muutmine. Lisaboonusena kaasneb sellega ka suurem puhastuse efektiivsus. Kõige olulisem fakt on aga see, et keskustolmuimja süsteemi kasutamine on tervislikum võrreldes teiste tolmuimejatega.

Tänapäevase energiasäästliku ehitusega kaasnevad õhutihedamad piirdekonstruktsioonid, mis omakorda eeldab juba kontrollitud ja tasakaalustatud õhuvahetust. Tavaliste ja võrkturunduse kaudu pakutavate tolmuimejate ehk nn imetolmuimejate ning ka robottolmuimejate suurimaks puuduseks on eelkõige see, et ruumis puhta ja värske õhu tasakaal rikutakse, kuna seadmetest läbikäiv must õhk jääb siseruumidesse. Areng ja kasvav nõudlus on sellistele järelveetavatele ja liikuvatele tolmuimejatele loonud HEPA ja veefiltrid, et vähendada siseruumide saastet, kuid vaatamata sellele ei suuda need töötada 100%-lise efektiivsusega. Ainus ja kõige efektiivsem lahendus puhtuse ja värske sisekliima tagamisel on keskustolmuimeja. Mustus ja must õhk läbib keskustolmuimeja seadme ja koristatavas ruumis puhta õhu tasakaalu ei rikuta, kuna läbi koristusvooliku imetav materjal filtreeritakse seadmes ja must õhk juhitakse hoonest välja.
 
Tervislikkuse fakti kinnitavad uuringud, mis väidavad, et keskustolmuimeja süsteemi kasutamine vähendab allergiaid nagu ninavaevused 47%, silmavaevused 61%, unehäired 44% ja muid vaevusi 48%.

Suurim tolmu konsentratsioon on 20 kuni 40 cm kõrgusel ruumi põranda pinnast – koht, kus toimetavad meie pere kõige väiksemad liikmed ja lemmikloomad.

Keskustolmuimeja süsteemis ei ole üldjuhul igapäevaseid kulutarvikuid nagu tolmukotid ja paber-, tekstiil- või söefiltrid. Harja või puhastusotsiku kuludes ei pea ostma uut tolmuimejat, vaid saate soetada uue otsiku. Keskustolmuimeja süsteem on säästlik.

Keskustolmuimeja seadmetes kasuatatavad mootorid suudavad sama tarbimisvõimsuse juures saavutada 20-40% parema tõmbevõimsuse, säästes elektrienergiat. Samuti on mootorite imemisvõimsus keskmiselt 1,5–2 korda suurem võrreldes tavaliste tolmuimejatega ning sellest lähtuvalt on ka pindade puhastustuskvaliteet parem.

Igapäevase puhastustöö käigus liigutatakse ruumide vahel ja kantakse treppidel  erinevaid puhastsuseadmeid ja nende tarvikuid.  Keskustolmuimeja süsteemil on ainsaks selliseks liigutatavaks elemendiks voolik koos teleskoopvarre ja puhastusotsikuga, mille keskmine kaal on 4,1 kg. Tavalise või võrkturunduse kaudu pakutava tolmuimeja keskmine kaal on 7,4 kg. Keskustolmuimeja kergekaaluline puhastustarvik väldib paremini ruuminurkade ja mööbli kahjustamisi koristustööde käigus. Hästi planeeritud tõmbepesa ja sobiva pikkusega tõmbevoolik on oluliselt mugavam kasutada võrreldes taga veetavate tolmuimejatega. Suurim mugavus saavutatakse eelkõige trepialade koristamisel, kus tavatolmuimeja,  võrkturunduse kaudu soetatud tolmuimeja ja robottolmuimeja jäävad väga ebamugavaks või lausa hätta.

Tolmuimeja tööprotsessi käigus tekkiva müra kolm põhilist allikat on seademe mootor, koristusotsiku kaudu liikuv õhk ja seadmest väljuv õhk. Keskustolmuimeja süsteemis on seade paigaldatud tavaliselt abiruumi, garaaži, tehnoruumi või majapidamisruumi ja seetõttu on kolmest müraallikast kaks, seade ja väljuv õhk, ellimineeritud, mis tagab oluliselt vaiksema tööprotsessi.

Tentraaltolmuimeja ehk keskustolmuimeja süsteeme on paigaldatud reisi ja parvlaevadele ning jahtidele ja luksuslaevadele.

Oluline koht keskustolmuimja süsteemidel on koolieelsetes lasteasutustes, kus ruumide puhastus on igapäevane ja eriti oluline on allergiavaba keskkonna tagamine.

Autosalongide puhastus- ja hooldusalades on keskustolmuimeja lahendused samuti pidevas kasutuses, et tagada klientide kiirem teenindamine ja rahulolu ning hoida kokku salongide kulumeterjale.

Eriotstarbelised tootmis- ja hoiuruumid ehk nn "Cleanroom" alad nõuavad samuti efektiivsemat lähenemist koristusprotsessi osas, milleks on just keskustolmuimeja süsteem sobiv.

7 põhjust, miks valida keskustolmuimeja

villa-900px
Puhtam – tolmu ja mustusega koos liikuv tolmune õhk ei jää siseruumidesse, vaid juhitakse filtreeritult hoonest välja.

Võimsam
– võrreldes tavalise tolmuimejaga on keskustolmuimeja süsteemi seadmete imemisvõimsus keskmiselt 1,5 – 2 korda suurem.

Tervislikum
– siseruumidest välja juhitud tolmune õhk tagab värskema sisekliima ning vähenevad unehäired ja allergiast põhjustatud terviseprobleemid.cleaning B7T0018-1


Säästlikum
– optimaalsem elektrienergia kasutus ja igapäevaste kuluartiklite nagu tolmukotid ja filtrid, puudumine.

Mugavam
– kergekaaluline ja sobiva pikkusega koristusvoolik on ergonoomiline, nauditava kasutusmugavusega ja säästlik ruuminurkade ja sisustuselementide osas.

Vaiksem
– keskseadme asukoht väljaspool siseruume, summutatud mootor ning hoonest väljuv õhk tagavad väiksema müraga koristusprotsessi.

Perspektiivikas
– hoonele või ehitisele lisatud keskustolmuimeja süsteem tõstab kinnisvara väärtust ning muudab selle atraktiivsemaks.